Akademiskheter
Här presenteras olika uppsatser och skrifter med anknytning till min socialantropologiska gärning.

Akademiskheter erbjuder följande:

En liten text som förklarar de olika texterna: Info om uppsaterna

Assyrier eller syrianer? Etnisk identitet och gränsdragningsprocesser hos en invandrargrupp i Sverige 1991

Livshistorier och etik 1992

Den amerikanska kulturantropologins framväxt, med speciell inriktning på Kroeber och Lowie 1992

Finlandssvenskarna i Finland: Från nationalitet till etnisk minoritet 1992

Antropologisk symbolteori 1993

Symbolisk etnicitet: Tredje generationen svensk-amerikaner 1993

Kultur och identitet: En diskussion kring två antropologiska begrepp med etnografiska exempel 1994

Antropologins idéhistoria: Exempel på utbyte och förändringsprocesser i Melanesien 1994

Anthropology and History: A Discussion on a few Chosen Papers 1994

Creation of Swedish-American identities: Swedes in the US, California, and Turlock 1995

From Swedes to Swedish-Americans: Religious and Ethnic Identity Among Swedish-Americans in Turlock, California 1996

Konstruktioner av identitet bland svensk- och skandinav-amerikaner (föreläsning) 1997

En skandinavisk/nordisk festival i Turlock, Kalifornien, som jag har en unik antropologisk insikt i och som redogörs för i denna licentiatsuppsats Skandifest: En antropologisk studie av skandinav-amerikanskt festivalfirande i Kalifornien 1999

Min doktorsavhandling "Svensk-amerikaner i Kalifornien: En studie av lågaktiv etnicitet" kan laddas ned från Socialantropologiska institutionen Svensk-amerikaner 2000